Sermaye Şirketleri Ana Sözleşmelerinde Yazmayan Faaliyetlerde Bulunamaz mı? Ultra Vires İlkesi Geçerli mi?

Sermaye Şirketleri Ana Sözleşmelerinde Yazmayan Faaliyetlerde Bulunamaz mı? Ultra Vires İlkesi Geçerli mi? Şirketler ana sözleşmelerinde yer almayan işleri yapabilir mi? Bu sorunun cevabı eski Türk Ticaret Kanununun yürüklükte olduğu dönemde “Hayır” idi. Yani, şirketler sözleşmelerinde yazılı olan işleri yapabilmekte, bunun dışındaki…

Devamını Oku

İNTERNET ÜZERİNDEN E-TİCARET REHBERİ

İnternet üzerinden ticaret yaptığınız için vergi kanunlarına göre vergi dairesine kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Mükellef Kaydı Nasıl Yapılır? İki tür mükellef kaydı yaptırılabilir: a.   Gerçek kişi mükellef kaydı; Şahıs olarak işletmenizi çalıştırıyorsanız "gerçek kişi mükellefiyet kaydı" yaptırmalısınız. Bunun için…

Devamını Oku

İNŞAAT BAŞLAMA-BİTİŞ SÜRECİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

BAŞVURULACAK MERCİ BAŞVURU SÜRESİ İSTENEN BELGELER YAPILACAK İŞLEMLER 1. AŞAMA :                a) SSK Şube Md. İşyeri Tescili Sigortalı Çalıştırmaya başlamadan önce 1)     İ…

Devamını Oku

POŞET BEYANNMESİ SÜRELERİ (YENİ )

Yeni Beyanname Dönemleri (Kaynak: GİB) GEKAP BEYANNAMESİ 2020 YILINDA ALTI AY DA BİR VERİLECEK 22.03.2020 22.03.2020 Tarih ve 31076 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile GEKAP beyanname süreleri değişmiştir. Yapılan Düzenleme…

Devamını Oku

7256 sayılı sgk yapılandırması hk.

7256 SGK işveren yapılandırması hangi borçları kapsıyor ? 7256 yasası 2020/Ağustos ayı ve öncesinde ödeme vadesi geçmiş; Sigorta prim borçları, İdari para cezası borçları, İşsizlik primi ve damga vergisi borçları, 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemi kapsaması Kanunun yürürlülük tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihine kadar tebliğ edilen idari par…

Devamını Oku

Mali Yaşama Başlayan Tüm Mükelleflerin Vergisel Olarak Bilmesi Gereken Bilgiler

Mali Yaşama Başlayan Tüm Mükelleflerin Vergisel Olarak Bilmesi Gereken Bilgiler   Mali Yaşama Başlayan Tüm Mükelleflerin Vergisel Olarak Bilmesi Gereken Bilgiler İlk defa İşe başlayacak mükellefler 10 gün içinde, işi bırakan mükellef de işi bıraktığı tarihten itibaren 30 gün içinde vergi dairesine yazılı bildirimd…

Devamını Oku

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8'e İndirildi.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2019/115 KONU: Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8'e İndirildi. 2/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranını % 18'den % 8'e indiren "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair …

Devamını Oku

ŞİRKETLERİN KENDİ PAYLARINI ALMA VE ELDEN ÇIKARMALARI İŞLEMLERİNİN VERGİ KANUNLARI İLİŞKİSİ

ŞİRKETLERİN KENDİ PAYLARINI ALMA VE ELDEN ÇIKARMALARI İŞLEMLERİNİN VERGİ KANUNLARI İLİŞKİSİ 1. GİRİŞ 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 2012 yılı Temmuz ayından bu yana yürürlükte bulunmaktadır. 6102 sayılı kanunun 379'ncu maddesi ile 389'ncu maddesi arasında yer alan 10 madde ‘’Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olar…

Devamını Oku

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA ALINAN HİBE DESTEKLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

  KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA ALINAN HİBE DESTEKLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ hk. Özelge: IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında alınan hibelerin vergilendirilmesi ve Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde hangi hesapta izleneceği hk. Sayı:  B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[2016-556]-213577 Tarih:  01/06/2018 T.…

Devamını Oku

Ayni bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü 23.12.2019 Konu : Ayni bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin ayakkabı tabanı üretimi ve satışı faaliyeti ile iştigal ettiğ…

Devamını Oku