AVUKATLARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

AVUKATLARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Avukatlar vergisel işlemlerini bağlı bulundukları vergi dairesi ile iletişim içerisinde gerçekleştirmektedir. Kanun koyucu kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla diğer vergi yükümlülerinde olduğu gibi avukatlık mesleği için de vergi idaresine bildirim yükümlülüğü getirmiştir. Bu neden…

Devamını Oku

Eğitim ve sağlık harcama belgeleri

Eğitim ve sağlık harcama belgeleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde mükelleflere bazı harcamalarını beyanname üzerinden düşme hakkı sağlanmıştır. Bu listedeki harcamalardan beyannamelerde en sık görülen eğitim ve sağlık harcamaları indirimidir. Bu sebeple bu yazımda gelir vergisi beyannamesinde indirilebilecek eğitim ve sağlık harcam…

Devamını Oku

SGK ÇIKIŞ KODLARI VE KIDEM TAZ. İHBAR SÜRELERİ

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI KIDEM TAZMİNATI İHBAR SÜRESİ - TAZMİNATI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 01-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi - - - 02-Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi …

Devamını Oku

Belediyelerde KDV Tevkifatı

Belediyelerde KDV Tevkifat Konusu KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 01 MAYIS 2012 tarihinden itibaren 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile düzenlenmiştir. Bu tebliğ ile, kapsamın genişletildiği konularda olmuştur, uygulama kapsamı dışına çıkarılanlar da olmuştur. KDV genel tebliğlerinin tamamının toplandığı ve 01…

Devamını Oku

Devlet Memuru Şirket Kurabilir mi, Şirkete Ortak Olabilir Mi?

Devlet Memuru Şirket Kurabilir mi, Şirkete Ortak Olabilir Mi? Bilindiği üzere, devlet memurlarına ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı bulunmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu yasak devlet memurunun memuriyet maaşı dışında herhangi bir gelir elde edemeyeceği şeklinde yorumlanabilmektedir. Devlet memurunun, memuriyet dı…

Devamını Oku

Basit Usule Tabi Olma Ve Avantajları

Basit Usule Tabi Olma Ve Avantajları Gelir Vergisi Kanunun 46. Maddesine göre basit usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanunu'nun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidi…

Devamını Oku

Sermaye Şirketleri Ana Sözleşmelerinde Yazmayan Faaliyetlerde Bulunamaz mı? Ultra Vires İlkesi Geçerli mi?

Sermaye Şirketleri Ana Sözleşmelerinde Yazmayan Faaliyetlerde Bulunamaz mı? Ultra Vires İlkesi Geçerli mi? Şirketler ana sözleşmelerinde yer almayan işleri yapabilir mi? Bu sorunun cevabı eski Türk Ticaret Kanununun yürüklükte olduğu dönemde “Hayır” idi. Yani, şirketler sözleşmelerinde yazılı olan işleri yapabilmekte, bunun dışındaki…

Devamını Oku

İNTERNET ÜZERİNDEN E-TİCARET REHBERİ

İnternet üzerinden ticaret yaptığınız için vergi kanunlarına göre vergi dairesine kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Mükellef Kaydı Nasıl Yapılır? İki tür mükellef kaydı yaptırılabilir: a.   Gerçek kişi mükellef kaydı; Şahıs olarak işletmenizi çalıştırıyorsanız "gerçek kişi mükellefiyet kaydı" yaptırmalısınız. Bunun için…

Devamını Oku

İNŞAAT BAŞLAMA-BİTİŞ SÜRECİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

BAŞVURULACAK MERCİ BAŞVURU SÜRESİ İSTENEN BELGELER YAPILACAK İŞLEMLER 1. AŞAMA :                a) SSK Şube Md. İşyeri Tescili Sigortalı Çalıştırmaya başlamadan önce 1)     İ…

Devamını Oku

POŞET BEYANNMESİ SÜRELERİ (YENİ )

Yeni Beyanname Dönemleri (Kaynak: GİB) GEKAP BEYANNAMESİ 2020 YILINDA ALTI AY DA BİR VERİLECEK 22.03.2020 22.03.2020 Tarih ve 31076 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile GEKAP beyanname süreleri değişmiştir. Yapılan Düzenleme…

Devamını Oku

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi