POŞET BEYANNMESİ SÜRELERİ (YENİ )

Yeni Beyanname Dönemleri (Kaynak: GİB)

GEKAP BEYANNAMESİ 2020 YILINDA ALTI AY DA BİR VERİLECEK

22.03.2020 22.03.2020 Tarih ve 31076 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile GEKAP beyanname süreleri değişmiştir.

Yapılan Düzenleme ile;

GELİR VE KURUMLAR Vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar (Poşet satışları dâhil) 2020 yılına ait GEKAP beyannamelerini elektronik ortamda yılda iki defa vereceklerdir.

2020 Yılı Birinci Dönem:  Ocak - Şubat - Mart - Nisan - Mayıs - Haziran aylarına ait beyanname 31.07.2020 tarihine kadar

(31.07.2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 04.08.2020 gününe kadar)

 - 2020 Yılı İkinci Dönem:   Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım - Aralık aylarına ait beyanname 31.01.2021 tarihine kadar verilecektir.

OCAK/2020 ve ŞUBAT/2020 DÖNEMLERİ İÇİN VERİLMİŞ OLAN GEKAP BEYANNAMELERİ İÇİN 

İŞLEM:

Tebliğin yayım tarihinden (22.03.2020) önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.

(Ocak-Şubat/2020 Dönemleri GEKAP Beyannamesi verilmemiş ise; Bu aylara ilişkin işlemler ilk Altı Ay Beyannamesine eklenecek) Tebliğin yayım tarihinden (22.03.2020) önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31.07.2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. (31.07.2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 04.08.2020 gününe kadar) ödenebilecektir.

2021 VE TAKİP EDEN YILLAR DA GEKAP BEYANNAMESİ 3 AYLIK DÖNEMLER DE VERİLECEKTİR.

Dönemi                                                                   Beyanname Verme ve Ödeme Son Günü

Birinci dönem: Ocak-Şubat-Mart                                    30 NİSAN

İkinci dönem: Nisan-Mayıs-Haziran                               31 TEMMUZ

 Üçüncü dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül                       31 EKİM

 Dördüncü dönem: Ekim-Kasım-Aralık                          31 OCAK

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.