SGK ÇIKIŞ KODLARI VE KIDEM TAZ. İHBAR SÜRELERİ

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

KIDEM TAZMİNATI

İHBAR SÜRESİ - TAZMİNATI

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

01-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

-

-

-

02-Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

-

-

-

03-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

-

-

04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

05-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

-

08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

-

-

09-Malulen emeklilik nedeniyle

-

-

10-Ölüm

-

-

11-İş kazası sonucu ölüm

-

-

12-Askerlik

-

13-Kadın işçinin evlenmesi

-

-

14-Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

-

-

15-Toplu işçi çıkarma

16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

-

-

-

17-İşyerinin kapanması

18-İşin sona ermesi

19-Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)

-

-

-

20-Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)

-

-

-

21-Statü değişikliği

-

-

-

22-Diğer nedenler

-

-

-

23-İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

-

24-İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

-

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

-

26-Disiplin kurulu kararı ile fesih

-

-

-

27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

-

28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

-

29-İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

-

-

-

30-Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)

-

-

-

31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32-4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

-

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi