USTALIK BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

USTALIK BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
 

İŞLEM ADI

S.N.

USTALIK BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

ADET

USTALIK BELGESİ

1

Nufüs cüzdanı fotokopisi

1

2

Biyometrik resim

2

3

Vergi mükellefiyet kaydı vd onaylı

1

4

Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi

1

5

Sgk 1479 siğortalı bilgileri,

1

6

Sgk işyeri ünvanlı listeli döküm

1

 

1 gün sgk kalfalık belgesi,  5 yıl siğortalı ustalık belgesi.

 

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi