Personel Ücretlerin Bankadan Ödenme Zorunluluğu Hk.

Personel Ücretlerin Bankadan Ödenme Zorunluluğu Hk.
 

 Personel Ücretlerin Bankadan Ödenme Zorunluluğu Hk.

 

21.05.2016 tarihli resmi gazete ile 5 ve üstü işçi çalıştıranların ödeyecekleri ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın banka yolu ile ödenmesi zorunlu hale gelmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinin ikinci fıkrası, 5754 Sayılı Kanun'un 85. maddesi ile değiştirilerek "Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir…". hükmü getirilmişti ve akabinde de 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazete'de "Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik" yayımlanmıştı.

21.05.2016 tarihinde 29718 sayılı Resmi Gazete ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak 10 işçi yerine 5 işçi için ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı banka yoluyla ödemesi zorunlu hale gelmiştir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi