Mali Yaşama Başlayan Tüm Mükelleflerin Vergisel Olarak Bilmesi Gereken Bilgiler

Mali Yaşama Başlayan Tüm Mükelleflerin Vergisel Olarak Bilmesi Gereken Bilgiler
 

Mali Yaşama Başlayan Tüm Mükelleflerin Vergisel Olarak Bilmesi Gereken Bilgiler

İlk defa İşe başlayacak mükellefler 10 gün içinde, işi bırakan mükellef de işi bıraktığı tarihten itibaren 30 gün içinde vergi dairesine yazılı bildirimde bulunmak zorundadır.

İşyeri kiralarının Tutarı ne olursa olsun bir Finansal Kuruluşu (banka, Posta Havalesi vb.) aracılığı ile yapılması zorunludur aksi takdirde özel usulsüzlük cezası gerektirir. Cezadan mülkiyet sahibi ve kiracı berabar sorumludur cezalar ayrı ayrı kesilir

Kredi Kartı ile yapılan satışların Ödeme kaydedici Cihaz ile yapılması halinde kredi departmanı muhakkak kullanılmalıdır. Aksi takdirde belge düzenlenmeme cezasıyla karşılaşırsınız.

Fatura bankadan geçme üst sınırı 7.000 TL dir. Ancak aldığınız tutar 2.000 TL de olsa sahte belge iddiası ile karşılaşmamak için ödemelerinizi banka havalesi veya çek ile ödeme yolunu tercih etmeniz yararınıza olacaktır.

İşçi Sayısının 5 (2016 Mayıs) ve üzerinde olması halinde işçi maaş ödemeleri banka, yada posta çeki v.b.  aracılığı ile yapılması zorunludur.

Perakende fiş kesme sınırını aşan her türlü mal ve hizmet teslimi için, bedeli tahsil olsun veya olmasın yedi gün içinde "fatura" kesilmesi zorunludur. Bunun altındaki alışverişler ve hizmetler için "yazar kasa fişi" düzenlenmeli, ancak, müşteri isterse, tutarı ne olursa olsun fatura kesilmesi gerekmektedir.

Fatura düzenlenirken içeriği tam olarak doldurulmalı, alıcının adı,soyadı/ünvanı,adresi açık olarak yazılmalı, satılan mal veya hizmetin cinsi ve miktarı belirtilmelidir. 

Eğer İrsaliyeli Faturanız yok ise Fatura ve İrsaliyeyi ayrı kullanıyorsanız;

Faturanız İşyerinden nihai tüketiciye yapılan belgeli satışlar haricindeki tüm satış için sevk irsaliyesi düzenlenmek zorundadır. Sevk irsaliyesinin üzerine fiili sevk tarihi ve saati bulunması zorunludur. Sevk tarihinden sonraki 7 gün içinde sevk edilen malın faturası ay atlamadan düzenlenmelidir. İrsaliyeli Faturalarda tek belge düzenlenmeli ve tüm gerekli alanlar doldurulmalıdır. 

Mal işyerinizde teslim edilmiş ise İrsaliyeli Fatura kullanmıyorsanız faturaya işyerinde teslim edildiğinin yazılması gereklidir.

İptal olan faturaların aslı sureti ile birlikte zımbalanıp saklanmalıdır. 

Yazar Kasa fişinizin ve düzenlediğiniz faturaların okunaklı olmaması, yazarkasa tarih ve saat ayarlarının doğru olmaması usulsüzlük cezasını gerektirir

Teslimin yapıldığını ispatlamak için satış faturası veya sevk irsaliyesinde alıcıya "Teslim Aldım" ve imza attırınız. Müşterinizin bizzat kendisi veya yetkilisi imzalaması gerekmektedir. Ticari davalarda mahkeme tarafından özellikle aranılmaktadır.

Sahte belge (Naylon Fatura) kullanmak 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanır. KDV indirimi reddedilir, 3 kat vergi ziya cezası uygulanır ve uzlaşma kapsamı dışında bırakılır. Bu sebeple mal alınmadan sadece fatura alınması gibi yanlış uygulama kesinlikle yapılmamalıdır.

Mali Müşavirinizin yıl bittikten sonra size getirdiği resmi evrak ve defterlerinizi mevcut takvim yılını takip eden yıldan itibaren

a)      Vergi Usul Kanununa göre 5. yılın,
b) Sosyal Sigortalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre 10. yılın, son gününe kadar saklanması zorunludur.

Ancak her halükarda tüm evrakların 10 yıl saklanması gereklidir.

Defter ve belgelerin kaybolması, yanması, çalınması vb hallerde 15 gün içinde zayi belgesi almak için mahkemeye müracaat etmeniz gerekmektedir. Aksi halde defter ve belgeleri gizlemiş olduğunuz iddiası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Mesken Kiralarında 500,00 TL ve Üzerindeki kiraların bir Finansal Kuruluşu (banka, Posta Havalesi vb.) aracılığı ile yapılması zorunludur aksi takdirde özel usulsüzlük cezası gerektirir. Cezadan mülkiyet sahibi ve kiracı berabar sorumludur cezalar ayrı ayrı kesilir