“Kitapta KDV sıfırlandı.”

7161 Sayılı Kanun’la Katma Değer Kanunu’nun “İstisnalar”a ilişkin 13. Maddesine eklenen (n) bendi

Kitapta, gazetede ve dergide KDV oranı nedir? Son günlerdeki kitapta KDV tartışmaları ile birlikte konu oldukça popüler oldu. Konuya ilişkin olarak en son yapılan düzenleme 22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Torba Kanun) 7 inci maddesi ile yapıldı. Kanunla yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir:

“MADDE 7 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”

Yukarıdaki düzenleme uyarınca 22 Şubat 2019 tarihinden itibaren; 

  • a) Basılı kitaplar KDV’den istisna.
  • b) Basılı dergiler KDV’den istisna.
  • c) Basılı olarak satılan gazeteler KDV’den istisna.
  • d) Poşetlenerek satılan müstehcen yayınlar basılı olup olmadığında bakılmaksızın %18 oranlı KDV’ye tabi.
  • e) Elektronik kitaplar (e-kitaplar) %18 KDV’ye tabi.
  • f) Elektronik dergiler (e-dergiler) %18 KDV’ye tabi.
  • g) Elektronik gazeteler (e-gazeteler) %18 KDV’ye tabi.

Basılı kitap ve diğer süreli yayınların (dergi-gazete) KDV’den istisna tutulmasının yanında, ortamına bakılmaksızın kültür ve fikir ürünü olan eserlerin elektronik formatlarının teslimlerinin veya bu kapsamdaki hizmetlerin de KDV’den istisna edilmesini temenni ediyoruz. Özellikle gazeteler için çevreci vergileme için e-gazetelerin KDV’den istisna edilmesi önem arz etmektedir.

Tüm bu tartışmalar sırasında, vergi konusunda uzman olanlar ile bazı akademisyenlerin “Kitapta KDV sıfırlandı” şeklindeki ifadelerinin vergi tekniği açısından hatalı olduğunu belirtmeden de geçemeyeceğim. Katma Değer Vergisi Kanununun “Oranı” düzenleyen 28 inci maddesine göre;

“Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.”

Bu yetki kapsamında KDV sistemimizde üç oran söz konusudur. Bunlar;

1- Genel veya standart oran %18

2- İndirimli oran %8,

3- Süper indirimli oran %1.

Bir de KDV’den istisna tutulan mal teslimi ve hizmet ifaları söz konusu olur. Burada “sıfır oranlı KDV’den değil, KDV istisnasından bahsedilebilir. Bu nedenle, “Kitapta KDV sıfırlandı.” şeklindeki bir ifade vergi tekniği açısından hatalıdır.

Kelimelerle konuşup, kavramlarla anlaştığımızı düşündüğümüzde, kavramın doğru kullanımına ilişkin şerh düşmeden geçemedik.

 “3065 Sayılı Kanun’un 13/n Maddesi uyarınca KDV’den istisnadır” ibaresi eklenecektir.

Açıklama: Önemli Duyuru: Kitap Satışlarında Uygulanacak KDV İstisnası Hakkında

7161 Sayılı Kanun’la Katma Değer Kanunu’nun “İstisnalar”a ilişkin 13. Maddesine eklenen (n) bendi ile; “Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi” KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan bu değişikliğe göre, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren yayıncılar stoklarında bulunan veya yeni yayımlayacakları kitapların; dağıtımcılara ve kitapçılara yapılan toptan satışlarında veya e-ticaret ya da doğrudan yayınevinden KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere perakende satışlarında KDV uygulamayacaklardır.

Bu çerçevede; “KDV Genel Uygulama Tebliği”nde KDV Kanunu 13/n Maddesinde öngörülen KDV istisnasının kapsamına ve bu istisnaya dayalı teslim ve iade işlemlerinin uygulanmasına ilişkin açıklayıcı ve tamamlayıcı düzenlemeler yapılması gerekecektir.

Her durumda, 1 Şubat 2019 Cuma günü itibarıyla yapılacak işlemlerde KDV istisnası uyarınca fatura veya perakende satış fişi düzenlenecektir.
KDV istisnasına tabi fatura işlemlerine ilişkin olarak:

  • Toptan ya da perakende kitap satışlarında düzenlenecek kâğıt faturalarda kalem bazında KDV oranı ve tutarı belirtilmeyecek ya da (% 0 ve 0,00 ₺) olarak geçilecektir. Fatura toplamları bölümünde hesaplanan KDV Oranı (% 0), KDV Tutarı (0,00 ₺) olarak gösterilecektir. Ayrıca fatura altında açıklama alanına/olarak “3065 Sayılı Kanun’un 13/n Maddesi uyarınca KDV’den istisnadır” ibaresi eklenecektir.
  • Kâğıt faturada kitap dışında başka mal veya hizmet satışlarının yer alması durumunda bu kalemlere ilişkin KDV oranı ve tutarları belirtilecek, fatura toplamları bölümünde söz konusu mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları ve satış fiyatları üzerinden hesaplanarak ayrıca gösterilecektir.
  • Toptan ya da perakende kitap satışlarında düzenlenecek elektronik faturalarda; e-fatura tipi olarak “İstisna”nın, seçilmesi, e-fatura istisna kodu olarak tam istisna kodları listesinden “350 – Diğerleri”nin işaretlenmesi gerekmektedir. Vergi İstisna Sebebi açıklama alanına “3065 sayılı Kanunun 13/n Maddesine göre KDV’den istisnadır” yazılması yeterli olacaktır.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi