ESNAFIN/İŞVERENİN/MÜDÜRÜN/ORTAĞIN/MUHASEBENİN BİLMESİ GEREKEN KURALLAR!

ESNAFIN/İŞVERENİN/MÜDÜRÜN/ORTAĞIN/MUHASEBENİN BİLMESİ GEREKEN KURALLAR!
 

 ESNAFIN/İŞVERENİN/MÜDÜRÜN/ORTAĞIN/MUHASEBENİN BİLMESİ GEREKEN KURALLAR!

1- Mal, Gider ve Hizmet alışlarınızda mutlaka fatura vb.belgelerinizi alınız. Size ulaşan fatura gerçeği yansıtmıyorsa 8.gün içinde itiraz ediniz.

2- Fatura bedellerini mutlaka çek-havale yöntemi ile ödeyiniz. Havale açıklamasını fatura numarasını yazınız. Çek üzerine vergi nosuna yazınız.

3- Fatura bedeli 7.000 TL. ve üzeri ise mutlaka banka (çek-havale) kanalıyla ödeyiniz.Aynı ayında Toplam Tutar Yoksa en az 1.400 tl. ceza yersiniz.

4- Faturanın üzerindeki bilgiler kime ait ise (alıcı-satıcı) havaleyi gönderen ve alan aynı kişi-kurumlar olması gerekmektedir.

5- İşyeri kiralarınızı mutlaka mal sahibinin banka hesabına yatırınız. Dekontunu saklayınız. Yoksa Maliye her ay için size ve mal sahibine ceza keser.

6- Önce ödeme yaptıktan sonra hizmet ve mal alıyorsanız mutlaka faturanın gelip gelmediğini kontrol ediniz.

7- Kredi Kartı ile yapılan satışlarda mutlaka yazarkasadaki kredi butonu basılmalı, fatura düzenleniyorsa kredi kartı bilgileri yazılmalıdır.

8- Sahte belge (Naylon Fatura) kullanmak 18-36 ay arası ağır hapis, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak 6-36 aya kadar hapis cezasıdır.

(Kdv İndirimi reddedilir, 3 kat vergi ziya cezası uygulanır ve uzlaşma konusu yapılamaz)

9- Sahte belge konusunda sıkıntı yaşamamak için, ödemelerinizi havale veya çek ile yapınız.

10- Vergi, Sgk ödemelerinizi düzenli ödeyiniz, Hem devlet teşviklerinden faydalanınız, hem de devletin banka hesaplarınızı haciz etmesine izin vermeyiniz.

11- Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmayanların işçi sigorta primleri %5 indirimli (kişi başı 01/01/2017 tarihi itibariyle: ……..TL.)

12- Sgk kurumunuza borcunuz yok ise yeni işçi artışlarınızda teşvik söz konusu, (Sigortasız işçi çalıştırdığınız tesbit edilirse 1 Yıl süre ile teşvik alamazsınız.)

13- Defterlerinizi ve diğer belgelerinizi Vergi Kanunundan dolayı 5 yıl, Sigorta ve Türk Ticaret kanununları gereğince 10 yıl saklayınız.

14- İşe alacağınız işçinin tüm belgelerini ( Kimlik, ikametgah, sağlık raporu, sözleşme, asgari geçim indirim formu gibi) isteyiniz.

15- İşçiyi işe başlatmadan en az bir gün önce sigorta girişini yaptırınız, İşe giriş evrağını dosyasında muhafaza ediniz.

16- İşçinin işyerinde ayrılması, istifa etmesi, çıkarılması durumlarında en çok 10 gün içinde sigortadan çıkışını yaptırnız. İbraname alınız.

17- Bağkur primi ödeyenlerinde rapor parası alabildiklerini unutmayınız. Sizlerde rahatsızlandığınızda işçiniz gibi rapor alınız.

18- Bağkur primlerinizi ödememeniz sonucu sağlık hizmetlerinden faydalanamazsınız, ancak sağlık yardımı almasanızda emeklilik-sağlık primlerini ve gecikme zammı ödersiniz.

19- İşyerinizde 5.kişi ve daha fazla işçiniz var ise maaş ödemelerini yasa gereği bankaya yatırmak zorundasınız, daha az olsa bile yatırabilirsiniz. Bordro imzalatınız.

20- İşçilerinizin maaşlarını bankaya yatırması yasa gereği olmayanlarda mutlaka her ay bordroları imzalatıp muhafaza etmek zorundalar. İleride işçilerin maaş ve haklarını istememeleri için,

21- Çalıştırdığınız işçilerin işyerinizde bir yılını doldurmasından sonra, yıllık ücretli izinlerini kullandırınız. Yıllık izinimi kullandım diye dilekçelerini imzalamalatınız.

22- Çalıştırdığınız işçileriniz rahatsızlıklarından dolayı rapor almalarını durumlarında raporlarını en çok 10 gün içinde sigortaya bildirimin yaptırınız.

23- Şirketler ve Bilanço Defteri tutan mükelleflerin her ay Vergi Dairesine Form BA ve BS adında bir ay içindeki toplam 5.000 Tl.yi geçen alış-satış faturalarının adet ve tutarları bildirilmektedir. Bu nedenden dolayı faturalarınızın mutlaka zamanında gelip-gitmelerini sağlayınız, cezalı duruma düşmeyiniz.

24- Her ticari işletme basit usuller hariç her ay KDV beyannamesi vermek zorundadır. Gelir-Gider belgelerinizi her ayın en geç 23.gününe kadar muhasebeye kaydettiriniz.

25- Her üç ayda bir Geçici Vergi (Kazanç-Kar) Beyannamesi verilmek zorundadır. Verilmesini sağlayınız, ödemesini ödemeyi unutmaynız.

26- Her üç ayda bir Muhtasar (İşçi-Kira-Serbest Meslek) Beyannamesi verilmek zorundadır. Verilmesini sağlayınız, ödemesini ödemeyi unutmaynız.

27- Her yıl Gelir-Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Beyannamenizi verdiriniz, Ödemesini yapınız, Vergi Levhanızı tasdik ettiriniz.

28- İşyerinizde Vergi Levhası, İşçi Hizmet Listesi, Açma Ruhsatı, Yazarkasa Levhası, KDV Dahildir Levhasıları asılı olmak zorundadır.

29- İşe başlamayı 10 gün, adres değişikliğini 30 gün, işyeri kapatlarını 30 gün ve diğer değişikliklerinizi bildirmeyi unutmayınız.

30- Mutlaka ne zaman emekli olacağınızı hesaplattırınız, o doğrultuda primlerinizi ödeyiniz-ödettiriniz emekliliğinizi zamanında yaşayınız.

31- Sigortasız işçi çalıştırmayınız, Sigortasız işçi çalıştırmak sonucu resmi kurum tarafından tesbit edilirseniz, teşviklerden 1 yıl faydalanamazsınız ve ciddi cezalar ödersiniz.

32- Muhasebe ücretlerinizi zamanında ödeyiniz, ücretinizi ödememenizden dolayı vergi-sigorta bildirim işleriniz yapılmaz, ciddi cezalarla muhatap olursunuz. Hizmetin Bedelini ödeyiniz.

33- Vergi-Sigorta ve diğer ödemelerinizi mutlaka kendiniz takip ediniz. Hiç kimseye emanet para teslim etmeyiniz. Ödemelerinizin tamamını Bankalardan yapabilirsiniz. Madur olmazsınız.

34- İşini takip etmeyen, sözünde durmayan, ödemesini ödemeyen, dürüst davranmayan, prensipli olmayan, problemli olan, sizi madur eden kişi ve kurumlarla asla çalışmayınız.

35- Sözleşme yapmadan iş almayınız, iş vermeyiniz, sözleşmeleri mutlaka dikkatlice okuyunuz, kabul etmeyeceğiniz maddelerin altına imza atmayınız. Sözleşme şartlarını uyunuz.

36- Bir sıkıntı veya probleminizin olması halinde dikkatlice araştırınız, sorunuz, fikir alınız, uzman kişilerle diyaloğa geçiniz, araştırmaları bitirdikten sonra karar veriniz. Acele etmeyiniz.

37- Muhasebe-Mali Müşavirlik konusunda hizmet alacağınız zaman kişi veya kurumun ruhsatlı bir meslektaş olup olmadığını dikkat ediniz. Aksi halde problemlerle karşılaşırsınız.

38- Bir işyeri açacağınız zaman işlemlerinizi mutlaka ruhsatlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ofislerinizi yaptırınız. Asla kendiniz yapmayı düşünmeyiniz. Cezalar ücretlerden fazladır.

39- İşlerinizle ilgili bir karar vereceğinizde, yeni bir işe gireceğinizde, sorun ve problemlerinizde mutlaka Muhasebeciniz veya Mali Müşavirinizden bilgi alın, bilgilendirin.

40- Vergi-Sigorta konusu bilgi-tecrübe-eğitim-uzmanlık gerektiren bir iştir. Bir kişi herşeyi bilemez. Lütfen ağır cezalara çaptırılmamak için ruhsatlı-belgeli kişilerle çalışınız.

41- Raporlu işçilerinizi asla çalıştırmayınız, işyerinde gerekli güvenlik önlemlerini alınız,

42- Bir şirketten hisse alacağınız taktirde unutmayınız ki hem şirketin eski borçlarından hemde yeni borçlarından dolayı müşterek eski ortakla beraber sorumlusunuz.

43- Şirkete ortak olmanız demek, İşyerinin vergi kaydınının sizin adınıza olması demek, her türlü resmi kurum ve kişilere karşı tam sorumluluk demektir. Borç ve alacaklardan sorumluluktur.

44- Şirket ortaklığınızın ve bağkur kaydınızın son bulabilmesi için hissenin noterden satılıp, ticaret odasından tescil edilerek ticaret sicil gazetesinde yayınlanması zorunludur.

45- Tahsilatta zaman aşımı uygulanmaktadır. Resmi kurumlar alacaklarını zaman aşımına uğramamaları konusunda her türlü işlemleri yapmaktadırlar.

46- Faturalarınızın sürekli kontrolünü yapınız, Boş ciltlerinizin sayı ve sayfalarını kontrol ediniz. Düzenlenen faturaları kaydettiriniz, beyannamelerini verdiriniz.

47- Defterlerinizin talep edildiğinde ibraz edilmemesi, hapis cezasını gerektiren bir suç oluşturmaktadır. Defterlerin saklama yükümlülüğü işverene aittir. Muhafazasından emin olun.

48- Defterlerinizin düzenli olarak yazdırılması gerekmektedir. Defterlerinizin yazdırılmış olduğundan emin olun, inceleme elemanları yazdırılmadığını tesbit ederse indirilen kdv’ler reddedilir.

49- Mal veya hizmet aldığınız firmaların vergi veya başka borçlarından dolayı size haciz yazısı gelirse 7 gün içinde mutlaka Muhasebeciniz ve Avukatınız yardımıyla cevap veriniz.

50- Çalıştırdığınız işçinin borçlarından dolayı maaşı üzerine haciz yazısı gelirse mutlaka 7 gün içinde mutlaka Muhasebeciniz ve Avukatınız yardımıyla cevap veriniz.

51- İşyerinizle ilgili olarak verilmiş süreli ruhsatlarınızın sürelerini kontrol ediniz, süreli evraklarınızın sürelerini kontrol ediniz. Bu tür işler için süre tablosu oluşturunuz.

52- Yaptığınız işlerden dolayı ruhsat alınıp alınmayacağını kontrol ediniz, ruhsatlarınızı süresinde alınız.

53- Çalıştırdığınız işçileri Jandarma’ya veya Emniyete kimlik bildirimlerin yapınız, İşe giriş tarihleri, sigorta giriş tarihleri ile tutarlı olmak zorundadır.

54- Artık Bankalar, Milli Eğitim, Emniyet, Vergi Dairesi vb.kurum kuruluş iş ve hizmet verdiği müşterilerin bilgilerini sosyal güvenlik kurumunu bildirdiğini unutmamalıyız.

55- İşyerinizin, araçlarınızın Sigorta ve Kaskolarını yaptırınız, hem zararlardan hem de fazla vergi ödemekten kurtulunuz. Bu giderleriniz gelirlerinizden düşülmektedir.

56- Bilgi ve internet çağında olduğumuzdan dolayı mutlaka bilgisayar kullanmayı bilmeliyiz, öğrenmeliyiz.

57- Kredi Kartı ile yaptığınız satışları ve tahsilatları artık Bankanız düzenli olarak her ayın 7.günü Vergi Dairesinin bildirdiğini hatırlatırız.

58- İşiniz İmalat ise mutlaka kapasite raporu alınız, sanayi sicil belgesi alınız ve elektrik faturanızı % 27 düşürünüz. Sanayi tarifesinden fatura ödeyiniz.

59- Marka ve patentlerinizi alınız, internet sitenizi yaptırnız, teknoloji çağında geride kalmayınız.

60- Artık imalatçılar gibi diğer ticari işletmelerde kosgeb’e kayıt olarak desteklerden faydalanmaktadırlar, kosgeb’e kayıt olunuz, desteklerden faydalanınız.

61- Ödenmeyen Sigorta Primleri gider yazılamaz ve verginiz daha çok çıkar, bu duruma düşmemek için sigorta primlerinizi ödeyiniz.

62- İş kanununa göre işçiyi deneme süresi iki aydır. Bu deneme süresinde de sigortalı olmak zorundadır.

63- İşçi işyerinde iş kazası geçirmesi halinde ilgili kuruma takip eden 2 iş gün içinde bilgi verilmek zorundadır. İşçiye ödenen rapor parasını geri ödemek zorunda kalırsınız.