Damga Vergisi Hesaplama

Damga Vergisi Hesaplama

Damga vergisi hesaplama işlemi yapılırken, damga vergisine konu olan kağıtların nüshaları göz önünde bulundurulur. Ayrıca suret veya fotokopiler damga vergisi kapsamında değildir. Damga vergisi temelde iki ayrı tipte tahsil ve hesap edilir. Bunlar maktu damga vergisi ve nisbi damga vergisidir. Maktu damga vergisi kağıt üzerindeki bedelden bağımsız olarak belirlenen TL karşılığını ödemenizi gerektirir. Nisbi damga vergisi ise kağıt üzerindeki bedeller için belirlenmiş damga vergisi oranları üzerinden hesaplanır.

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi nedir sorusuna en basit şekilde yanıt vermek gerekirse, her türlü sözleşmelerden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi türü olduğu söylenebilir. Kişiler ve kurumlar arasında yapılan anlaşma ve işlemlerin geçerliliğini kanıtlayan kağıtlardan alınan vergi türü olarak da nitelendirilmektedir.

Sözleşmeler iki kişi arasında ise damga vergisinin mükellefi iki tarafa da ait olmaya başlar. Resmi daireler ile kişiler arasında bir sözleşme söz konusuysa, bu durumda verginin mükellefi kişiler olur. Doğan damga vergilerini daima kişiler öderler. Gündelik hayatında insanların kira sözleşmelerinde de karşılarına çıkan damga vergisi, iş hayatı, sözleşme, ihale ve ücret ödemesi gibi durumlarda da karşılaşabileceğiniz bir vergi türüdür.

Resmi olan ve Damga Vergisi Kanunu ile belirlenmiş kağıtları imzalayan kişiler damga vergisi mükellefi olurlar. Damga Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinde, damga vergisi hiç ödenmemiş veya eksik ödendiği zaman imzalayanların bu vergiden müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmektedir.

Damga vergisi nelerden kesilir? Damga vergisi nelerden alınır?

Damga vergisi; Aile yardımından, askerlik yardımından, avanslarda, doğum ve evlenme yardımından, fazla mesai ücretinden, ikramiyelerden, öğretmenlerin eylül ayında alınan eğitim öğretim yardımı (kırtasiye ücreti), giyecek yardımından, kıdem zammından, kıdem tazminatından, makam tazminatından damga vergisi kesiliyor.

Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Damga vergisi hesaplama işlemine kira damga vergisi hesaplama işlemleri üzerinden örnek verilebilir. Aylık kira bedeli 2.000 TL olan bir dairenin yıllık kirası 24.000 TL’dir. Burada hesaplama yapılırken 24.000*0,00189 = 45,36 TL yani damga vergisi binde 1.89’dir. Kefilli kira sözleşmelerinde de binde 9.48 oranında damga vergisi alınmaktadır. Binde 1.89 + binde 9.48 = binde 11.37 oranı ortaya çıkar. Bu durumda toplamda 272.88 TL damga vergisi ödenir.