Binek Oto % 70 İndirilecek KDV Sorunu ( 2.Sınıf )

Bilgilendirme
7194 sayılı kanunun 14 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine “binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i gider olarak dikkate alınabilir hükmü eklenmiştir.”

Kayıt işleminiz binek otomobillere ilişkin ise yukarıda ifade edilen hüküm doğrultusunda değerlendirmeniz ve işlemlerinize buna göre devam etmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda oluşturulacak kayıt işlemine ek olarak düzenleme kapsamında “Gider” ve “İndirilecek KDV” olarak kayıt altına alınmayan kısımlar için aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda satır ekle fonksiyonu kullanılması suretiyle kayıt işlemi yapabilirsiniz.

-Düzenleme kapsamında sisteme “Gider” olarak kaydedilmeyen kısım için;

Gider Kayıt Türü: Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler (GVK Md. 41)

Gider Kayıt Alt Türü: Diğer K.K.E.G

-Düzenleme kapsamında sisteme “İndirilecek KDV” olarak kaydedilmeyen kısım için;

Gider Kayıt Türü: Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler (GVK Md. 41)

Gider Kayıt Alt Türü: KDV Kanunu Md. 30/d Uyarınca İndirilemeyen KDV Tutarı