BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.


Bazı Avukatlık Hizmetlerinde Kdv Oranı %8’e düşürülmüştür.

1. Aile Mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler.

2. Çocuk Mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler.

3. Tüketici Mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler.

4. Vesayet Davaları ve işleri.

5. Yukarıdaki davalara bağlı kanun yolları,

6. İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk.

7. Bu işlemlere bağlı ilamlı icra kapsamında verilen avukatlık hizmetleri.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191002-3.pdf