Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8'e İndirildi.

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/115

KONU: Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8'e İndirildi.

2/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranını % 18'den % 8'e indiren "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)" yayımlandı.

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar'a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Bu Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün sonuna aşağıda italik ve kırmızı olarak belirtilen 32 nci sıra eklenmiştir.

"32- Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,"

Buna göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışında kalan avukatlık hizmetleri için KDV oranı önceden olduğu gibi %18 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

1594 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi