Ayni bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

23.12.2019

Konu : Ayni bağış ve yardımların kurum kazancının

tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin ayakkabı tabanı üretimi ve satışı faaliyeti ile iştigal ettiği, Şirketinizce

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakı_arına ayakkabı, yiyecek, giyecek... vb. ayni bağışlar yapıldığı, Şirketinizce ayni

olarak bağışlanan mallarla ilgili fatura veya sevk irsaliyesi düzenlenerek söz konusu vakı_ara gönderildiği, bazı

durumlarda da vakı_arca ayni yardım tutanağı düzenlenerek tarafınıza ulaştırıldığı belirtilerek söz konusu ayni bağış ve

yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile belge düzeni hususunda bilgi talep

edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun "Vakı