-4857 say. İş Kan. eklenen 10. geçici mad.

İşçi çıkışları ile ilgili özet bilgiler( -4857 say. İş Kan. eklenen 10. geçici mad.)
GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.
 
17.04.2020 tarihinde yayınlanan 7244 sayılı torba yasanın 9.maddesi ise 4857 sayılı iş kanununa geçici.10.madde eklendi ve bu maddeye göre 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ayı geçmemek üzere işverenlere işçiyi ücretsiz izine çıkarma yetkisi verildi 
17.04.2020 bugün itibarı ile yürürlüğe girdi.

-4857 say. İş Kan. eklenen 10. geçici mad. ile 4857 say. kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi,
17.04.2020 tarihten itibaren 3(üç) ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.
 kanun çıkartılır, kanunu açıklamak için yönetmelik çıkartılır, yönetmeliklerde de kargaşa giderilemez genelge çıkartılır, sgk genelgesini bekleyip görelim 10 günlük süreyi dikkate alarak çıkış yapılabilinir diye 

-İş sözleşmesini fesheden işverene her işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.
Türkiyede işçi olarak çalışan herkes genel borçlar kanunu kapsamındadır veya özel olarak deniz iş kanunu,basın iş kanunu veya 4857 sayılı iş kanunu kapsamındadır,yani bu geçici maddede 4857 sayılı kanuna tabi olsun veya olmasın dediğine göre herkes için geçerlidir tabiki inşaat işçileri içinde geçerlidir,ama dediğiniz gibi özellikli durumlar var ama genede bu geçici maddeye gireceğini düşünüyorum
Kanunda "işveren tarafından feshedilemez." ibaresi mevcut. Yani işçi kendisi istifa edebilir bunda herhangi bir engel yok.
 işveren 15.04.2020 tarihinde işçiyi çıkarmak istiyor. Bu çıkışı bugun yapabilirmiyim . çıkış tarihi mi önemli işlem tarihimi ceza yermi acaba 
17.04.2020 tarihinde yayınlanan 7244 sayılı torba yasanın 9.maddesi ise 4857 sayılı iş kanununa geçici.10.madde eklendi ve bu maddeye göre 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ayı geçmemek üzere işverenlere işçiyi ücretsiz izine çıkarma yetkisi verildi